Båtutsetting med kran

Vi har felles utsetting med kran på brygga lørdag 24. april 2021 med start kl 9:00
Vi starter med båter som står i opplag nede på bryggekanten og fortsetter med de som står lagret oppe på parkeringen når bryggekanten er fri. Det brukes ca 30 - 40 minutter pr båtløft.

Ta kontakt på 95 19 94 00 dersom dere har spørsmål eller har behov for bistand.

Velkommen til opptak, i forhåpentligvis strålende vårvær!

OPPDATERING: 

TIL DERE SOM IKKE VAR KLARE TIL 24. APRIL - og ønsker kranløft -

ta kontakt med Ole, tlf 95 19 94 00

Vi oppfordrer til bruk av munnbind og husk avstandsreglenene (for tiden 2 meter) selv om det er lett å bli ivrig når man hjelper til.
For oppdatert informasjon om gjeldene regler i Holmestrand kommune se:
Holmestrand kommune - dette gjelder nå


HJELP TIL VÅRPUSS?

Holm Brygge tilbyr full "vann til vann"-tjeneste med vask, poléring, bunnstoff og utsetting.

Vi har faste priser og båten klar til avtalt tid.

Ta kontakt for tilbud til din båt!